1981 - 2000

 

 

Die Gesamtübersicht der Fälle
__________________
 

 

1981 - 2000

 

 

1. Seite mit folgenden Kriminalfällen
 
1. Der Fall Charlie Brooks 1982
2. Der Fall Martin Bryant 1996
3. Der Fall Ricardo Caputo 1994
4. Der Fall Abdallah Al-Hubal 1998
5. Der Fall Satish 1998
6. Der Fall Ali Reza Khoshruy Kuran Kordiyeh 1997
7. Der Fall Marlene 1990
8. Der Fall Terje Wiik 2000
9. Der Fall Ronald Gene Simmons 1990
10. Der Fall David Edwin Mason 1993
11. Der Fall Daniel Lee Corvin 1998
12. Der Fall Cosimo L. 1984
13. Der Fall Gerhard John Schaefer  -  Das "Sex Beast" 1985
14. Der Fall Dimitris Vakrinos 1997
15. Der Fall Moses James Sithole 1997
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seite mit folgenden Kriminalfällen
 
1. Der Fall Howard Arthur Allen 1988
2. Der Fall Robert C. Hansen 1984
3. Der Fall Udo Proksch und Peter Daimler 1992
4. Der Fall Tibor Foco 1995
5. Der Fall Bai Baoshan 1998
6. Der Fall Arthur Frederick Goode III. 1984
7. Der Fall Gwendolyn Gail Graham und Catherine May Wood 1989
8. Der Fall Richard Speck 1991
9. Der Fall Volodja Storotschenko 1982
10. Der Fall Achmad Suradji 1998
11. Der Fall Julaiha Begum 2000
12. Der Fall José Antonio Rodriguez Vega 1991
13. Der Fall Joseph Paul Franklin 1997
14. Der Fall Adolfo de jesus Constanzo 1990
15. Der Fall Nikolai Dschumagalijew 1995
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Seite mit folgenden Kriminalfällen
 
1. Der Fall André Stander 1984
2. Der Fall Benjamin Atkins 1994
3. Der Fall Antony Balaam 1996
4. Der Fall Pietro Pacciani 1996
5. Der Fall Gennadiy Mikhasevich 1985
6. Der Fall Thomas Lee Dillon 1992
7. Der Fall Anatoly Golovkin 1994
8. Der Fall Michael Leonidowitsch Krupsky  -  Der Amoklauf des Sowjetsoldaten 1982
9. Der Fall Adonis Daglis 1997
10. Der Fall Lutz Reinstrom 1996
11. Der Fall R. und S. (aus rechtl. Gründen - Initialen geändert) 1998
12. Der Fall Juan Vallejo Corona 1982
13. Der Fall William Lester Suff 1995
14. Der Fall Werner Kniesek 1983
15. Der Fall Westley Allen Dodd 1993
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Seite mit folgenden Kriminalfällen
 
1. Der Fall Gerald Eugene Stano 1998
2. Der Fall Stephen Dennison 1991
3. Der Fall Donato Bilancia  -  Das "Monster von Ligurien" 2000
4. Der Fall Fast Eddie Leno 1990
5. Der Fall Sadamichi Hirasawa 1987
6. Der Fall Beverly Allitt 1993
7. Der Fall Hans M. - (aus rechtl. Gründen - Name verändert) 1984
8. Der Fall Dr. med. John Bodkin Adams 1983
9. Der Fall Fäustlmörder Alfred Engleder 1993
10. Der Fall    
11. Der Fall    
12. Der Fall    
13. Der Fall    
14. Der Fall    
15. Der Fall    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Seite mit folgenden Kriminalfällen
 
1. Der Fall    
2. Der Fall    
3. Der Fall    
4. Der Fall    
5. Der Fall    
6. Der Fall    
7. Der Fall    
8. Der Fall    
9. Der Fall    
10. Der Fall    
11. Der Fall    
12. Der Fall    
13. Der Fall    
14. Der Fall    
15. Der Fall    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach oben