1921 - 1940

 

 

 

Die Gesamtübersicht der Fälle
 
__________________

 

1921 - 1940

 

 

1. Seite mit folgenden Kriminalfällen
 
1. Der Fall Vasili Komaroff 1923
2. Der Fall Anna Maria Hahn 1938
3. Der Fall Kurt Erich Tetzner 1931
4. Der Fall Joe Ball 1934
5. Der Fall Herman Drenth 1932
6. Der Fall Robert Harris Withe 1930
7. Der Fall Rainey Bethea 1936
8. Der Fall Dr. Buck Ruxton 1936
9. Der Fall Bela Kiss 1936
10. Der Fall Amy Archer Gilligan 1932
11. Der Fall Carl Panzram 1930
12. Der Fall Nathan Leopold jr. und Richard Loeb 1924
13. Der Fall Wilhelm Hoffmann 1921
14. Der Fall August R. 1928
15. Der Fall Heinrich Riegerbauer 1928
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seite mit folgenden Kriminalfällen
 
1. Der Fall Franz Meilinger 1935
2. Der Fall Roy Gardner 1940
3. Der Fall Helmut Daube 1928
4. Der Fall Martha Marek 1938
5. Der Fall Jesse Harding Pomeroy 1932
6. Der Fall Marie Mikschofsky 1922
7. Der Fall Rudolf Förster 1933
8. Der Fall Otto Sukdolak 1933
9. Der Fall Daisy Louisa de Melker 1932
10. Der Fall Leopoldine Lichtenstein 1927
11. Der Fall Eugen Weidmann 1939
12. Der Fall Gustav Schrabacher  -  Der Kampf in der Jauchegrube 1929
13. Der Fall Johann Schilger 1932
14. Der Fall Julius Adolf Petersen 1933
15. Der Fall Gabor Bodony 1928
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Seite mit folgenden Kriminalfällen
 
1. Der Fall Karl Hübscher 1926
2. Der Fall Johann Steinkellner 1922
3. Der Fall Karl Dörr 1937
4. Der Fall Josefine Heider 1925
5. Der Fall Josef Wrbik 1931
6. Der Fall Huey Pierce Long 1935
7. Der Fall Ludwig Eitele 1922
8. Der Fall Arthur Thurner 1933
9. Der Fall Willy Roloff 1937
10. Der Fall Franz Gruber 1932
11. Der Fall Karl Ignaz Hummel alias Oskar Daubmann 1932
12. Der Fall Frank Nash 1933
13. Der Fall Franz Jagenteufel 1931
14. Der Fall Leonard Earle Nelson  1928
15. Der Fall Anna Etzinger 1926
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Seite mit folgenden Kriminalfällen
 
1. Der Fall Josef Seyr 1927
2. Der Fall Franz Gerauer 1921
3. Der Fall Wilhelm Blume 1922
4. Der Fall Marie Bischof 1922
5. Der Fall Cecelia und Edward Cooneys 1931
6. Der Fall Franz und Marie Laudenbach 1932
7. Der Fall Marshall Ratliff 1927
8. Der Fall Nora Kelley alias Jane Toppan 1938
9. Der Fall Adolf Leib  - "Muskel-Adolf" und sein Geselligkeitsverein Immertreu 1929
10. Der Fall Florian Postl 1925
11. Der Fall Ernst Küblmayer 1936
12. Der Fall Maria Wurm 1935
13. Der Fall Franz Weidl 1929
14. Der Fall Wiliam Wright und John Brown 1938
15. Der Fall Der Mörder R. und seine Schwägerin B. 1935
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Seite mit folgenden Kriminalfällen
 
1. Der Fall Cecil Maltby 1923
2. Der Fall Maria Schilcher 1932
3. Der Fall    
4. Der Fall    
5. Der Fall    
6. Der Fall    
7. Der Fall    
8. Der Fall    
9. Der Fall    
10. Der Fall    
11. Der Fall    
12. Der Fall    
13. Der Fall    
14. Der Fall    
15. Der Fall    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Seite mit folgenden Kriminalfällen
 
1. Der Fall    
2. Der Fall    
3. Der Fall    
4. Der Fall    
5. Der Fall    
6. Der Fall    
7. Der Fall    
8. Der Fall    
9. Der Fall    
10. Der Fall    
11. Der Fall    
12. Der Fall    
13. Der Fall    
14. Der Fall    
15. Der Fall    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach oben